Three Poems by Halina Poświatowska translated by Agata Szymańska


***

my eyes — no longer eyes

but stars

finely scattered across the sky

my skin — no longer skin

the snow outside the window

clung softly to the ground

my love — lush

with roots

my deep dark

love

the scorched ground cracks dully 

***

moje oczy — już nie oczy

ale gwiazdy

drobno rozproszone po niebie

moja skóra — już nie skóra

śnieg za oknem

miękko przywarł do ziemi

moja miłość — korzeniami

rozrosła

moja miłość głęboka

ciemna

głucho pęka spalona ziemia 

***

call me by my name

and I will come

my soul

call me by my name

do not ask

if my name is the name

of a migratory bird

or a bush

that grows into the ground

and stains the sky

with the color of blood

and do not ask

what my name is

I myself do not know

I am searching

I am searching for my name

and I know that if I hear it

I will come

even from the depths of hell

I will kneel before you

and into your hands

I will lay my tormented head 

***

zawołaj mnie po imieniu

a przyjdę

duszo moja

zawołaj mnie po imieniu

nie pytaj

czy imię moje jest imieniem

przelotnego ptaka

czy krzewu

który w ziemię wrasta

i barwi niebo

kolorem krwi

i nie pytaj

jak mi na imię

ja sama nie wiem

szukam

szukam mojego imienia

i wiem że jeśli je posłyszę

to przyjdę

choćby z dna piekieł

uklęknę przed tobą

i w twoje ręce

moją głowę umęczoną złożę ***


words — square tiles
the sun — a golden cat carefully walks on them
softly bends its paws
over our sleep

press your lips to the melody
your hair to the scent
so many colors
rippled the sky
so that we could not fall asleep

the restlessness
within us
makes symmetrical circles
the world is infinitely spherical
tiles narrow
the sun’s touch
has the warmth of your hands

the square of the roof
navy blue background
on a dark surface streaks of purple and gold
our light sleep circulates
on tiptoe
a bird flutters
captured
in the cat’s celadon eye

***słowa — czworokątne dachówki
słońce — złoty kot ostrożnie po nich chodzi
miękko ugina łapy
nad naszym snem

przytul usta do melodii
włosy do zapachu
tyle kolorów
rozedrgało niebo
żebyśmy nie mogli zasnąć

niepokój
w nas
zatacza symetryczne koła
świat jest nieskończenie kulisty
dachówki wąskie
dotyk słońca
ma ciepło twoich dłoni

czworokąt dachu
granatowe tło
w ciemnej płaszczyźnie pasma fioletowe i złote
krąży nasz lekki sen
na palcach
trzepocze ptak
schwytany
w seledynowe oczy kota

Author bio:
Halina Poświatowska (1935-1967) is among the most prominent 20th-century Polish poets. Author of several poetry collections, she touches on love, sensuality, physicality, and impermanence.

Translator bio:
Agata Szymańska (b. 2002, Warsaw) is a Polish poet/translator. Her work focuses on translating
contemporary female Polish poetry into English. She runs a Tumblr page dedicated to Halina
Poświatowska (https://undefineddesires.tumblr.com).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s